2 Listopada w kryptach klasztornych

Krypty kościoła klasztornego w Dzień  Zaduszny- 2 listopada były miejscem refleksji i modlitwy za zmarłych rodziców, rodzeństwo i krewnych z naszych rodzin, za zmarłych pochowanych w kryptach kościoła klasztornego  i dusze w czyśćcu cierpiące. Wszystkie swoje intencje wierni dołączyli do uroczystej Eucharystii sprawowanej tego dnia w kryptach kościelnych. Cieszymy się tak licznym udziałem wiernych w tym dniu.

1 2 3 4 5 6

Brak możliwości komentowania